Veldman

 

Website
 

 

 
Gerdy's and Julia's Pilgrimage

Pilgrimage from Leewarden (Holland) to Santiago de Compostela (Spain)

They have completed the nearly 3,000 Km walking tour!!!! Click for their website

Final report - Translation to follow

Zaterdag 6 augustus 2005.

We zijn in Santiago de Compostella. We hebben het gehaald.

Bijna drieduizend kilometer gelopen in vier maanden.
Iedereen roept nu: wat een prestatie!
Maar zo voelt het voor mij helemaal niet. Voor mij was het lopen gewoon mijn dagelijkse taak. Wel een heel erg fijne taak om elke dag te mogen en kunnen lopen. Ik heb genoten. Maar het was de laatste maand geen erg grote inspanning. Inmiddels waren we goed getraind en een deel van onze bagage is alweer naar huis. En dan voelt het als een geschenk, niet als een prestatie. Ik ben ook helemaal mijn gevoel van tijd en afstand kwijt geraakt. In Frankrijk al. We moesten daar nog 10 dagen lopen tot St. Jean Pied-de-Port, de laatste plaats in Frankrijk. Dat is dan ongeveer 250 km. En ik maar zeggen: we zijn er bijna en dan hoeven we alleen Spanje nog maar. Bijna 800 km nog. Maar voor mijn gevoel waren we er al bijna. En dat gevoel is ook niet meer weggegaan. 

En nu sta ik in Santiago de Compostella op het plein voor de kathedraal met Julia en vele anderen. Vele van hen zijn vrienden geworden tijdens de vele wandeldagen. Elke dag zagen we elkaar. En veel belangrijker: we hadden een fijne tijd met elkaar, goede gesprekken en veel plezier.

En wat voel je dan? Is dit nou het doel? En is dat zo belangrijk? En waarom is iets belangrijk? Omdat je het belangrijk maakt voor jezelf?

Er zijn zoveel vragen.

Deze laatste dag hebben we nog 20 km gelopen naar Santiago de Compostella. Bezweet zijn we aangekomen om kwart over elf. Om twaalf uur begint de pelgrimsmis. En ik voel me blij dat ik het gehaald heb. Opgelucht dat het nu (bijna) voorbij is en dat ik weer naar Albert en naar huis mag. Trots dat ik mijn doel heb gehaald. Verdrietig omdat het nu afgelopen is. Licht omdat er een heleboel van mij afgevallen is. Vrij omdat ik dat gevoel van mijn tocht wil behouden. Moe omdat het toch een hele inspanning is geweest. Verbaasd over het gemak waarmee de tocht is gegaan.

Een mengeling van allerlei gevoelens dus. Maar de blijdschap overheerst. En de gezelligheid met al die pelgrims op weg naar en in Santiago. Steeds weer zien we bekenden. Mensen die enkele dagen voor ons uit liepen, anderen die een dag later zijn aangekomen. Maar ook vrienden die veel sneller liepen en al teruggekeerd zijn van een extra 100 km naar de kust, naar Cap Fisterre.

Wat een ontmoetingen. Ook dat is een belangrijk deel van onze tocht. Een toevallige ontmoeting  met een jong Spaans echtpaar dat mij herkent van vorig jaar in Taizé. Een geplande ontmoeting met Hans, maar die is dan ook weer heel toevallig op dat moment in Santiago. Is het echt toeval? Of valt het je toe omdat er een hogere macht is die het laat gebeuren?

Zijn hand zie ik wel in heel veel dingen. In de natuur waar we vier maanden van hebben kunnen genieten. Maar ook in de mensen en de menselijke relaties en reacties. We hebben zoveel hartelijkheid en goedheid ondervonden. En terugdenkend aan de tijd voor onze tocht. Toen was het ook al. Toen gebeurde dat ook, maar vaak zijn we te gehaast om er bij stil te staan. Ik heb geleerd om de tijd te nemen om te genieten en om aandacht te geven aan wat ik belangrijk vind. Ik hoop dat vast te kunnen houden. Ik heb ook tijd gehad om me bewust te worden dat ik van alles en iedereen kan leren, hoe klein ook.

Graag zou ik hier meer vertellen, er is zo veel meer. Dit is mijn verhaal. Zo heeft Julia ook haar verhaal, met heel andere accenten. Veel staat er op de website: www.gerdyenjuliaopwegnaarsantiag.nl. Er komt dit najaar ook nog een lezing van ons in het Titus Brandsma Huis. Let op de aankondigingen.

Bovenal wil ik jullie allemaal danken voor jullie gebed, jullie aandacht en steun op vele manieren.

Dank voor de sponsoring, de reacties op de website, de steun aan Albert met jullie belangstelling. Het heeft mijn reis heel bijzonder gemaakt.

Gerdy Hahn

Lieve ouders, familie en vrienden,

 Click for translated version in English

Op 17 april a.s. is het dan zover. We hebben er al een poos naar toegeleefd en getraind en nu gaat het dan echt gebeuren. Onze pelgrimstocht naar Santiago de Compostela gaat van start!

We nodigen jullie uit om aanwezig te zijn bij de viering van 11.00 uur in de Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein te Leeuwarden, waar we de pelgrimszegen zullen ontvangen.
Na een kopje koffie willen we graag door jullie uitgezwaaid worden.

We houden jullie van onze belevenissen op de hoogte via onze website:
http://www.gerdyenjuliaopwegnaarsantiago.nl
Op de website staat ook een gastenboek waarin we graag jullie reacties lezen.

We willen onze tocht graag lopen voor een goed doel. Daarvoor hebben we gekozen voor Voedselbank Leeuwarden en een kindertehuis op de Filippijnen.

Meer hierover op de website. 

Als alles goed gaat hopen we rond 20 augustus weer thuis te zijn. Een heel jaar ouder geworden en een ervaring rijker.

We nodigen jullie daarom uit voor ons grote terugkomfeest op zaterdag 27 augustus vanaf 16.00 uur. Wil je wat lekkers meenemen, neem dan contact op met Albert (058-2122579).

Plaats: Camping Yn ‘e Lijte, veld C171 in Grou.


Laat ook even voor 25 augustus weten of je zult komen.

Julia & Gerdy

Dear parents, family and friends

April 17 is the big day. We have been looking forward to it and have been training for it and now it will really happen. Our pilgrimage to Santiago de Compostela (Spain) will commence.

 We invite all of you to join us in the 11:00 AM church celebration in the Bonifatius church in Leewarden where we will receive the pilgrimage blessing. After a cup of coffee we will then be on our way

 We will keep you informed via our web site http://www.gerdyenjuliaopwegnaarsantiago.nl There is a guest book selection and we would love to have you enter your comments.

 The real purpose of the pilgrimage is to raise funds for food banks in Leewrden (Holland) and a childrens home in the Phillipenes. More information on the web site.

 If all goes as planned, we expect to be back home around August 20. A year older and richer in experience. You are all invited to our coming home celebration on Saturday Aug-27-2005 at 4:00 PM. Please contact my husband Albert at 011-31-58-212-2579 and bring a dish to share. The party will be at Camping Yn ‘e Lijte, veld C171 in Grou (For those outside the province of Friesland, you may want to ask for directions from Albert). We appreciate some advanced notice.

 Julia and Gerdy

Editorial comment: Julia is Gerdy's friend who is joining her on this pilgrimage.

 


 

How does one prepare for a 2800 kilometer (about 2000 mile) walk
The route will take them through Holland, Belgium, France and finally Spain
Checking the Camera Practicing Dinner Pinicking Just having Fun
Crossing the River Limburg - Mountain Snow Relaxing The Route
       

 

Sponsorship concept

We feel that our pilgrimage has to have a higher purpose then just our own satisfaction.
 We would like, with your help, do something for those who are in need. We choose two organizations.

 One is close to home: A food bank in Leewarden, who collect and distribute food to those who are not able to provide for themselves. That is needed in out consumption oriented society. In addition, the food will not go to waste (Editorial: An explanition can be found below)

 The second one is further away. Support of children, the future of the world, We have chosen a orphanage in the Philippines.
 One of our friends,
Annemieke Hahné, has voluntered to work in an orphanage for one year. She has approached us for finacial support.
 Donations can be deposited in the account from A.Han in Leewarden, number 127531602.

 Details of the walking trip from Julia and Gerdy

 On Apr-15-2005, Julia and Gerdy will start their pilgrimage from St. Jacobiparochie (Leewarden, Friesland, Holland) to Santiago de Compostela (Spain). The distance is about 2800 kilometers (1750 miles) lasting about four months. Not only a tremendous physical  challenge but a mental and spiritual as well. A period to achieve new balance to body and soul. 

 We are asking to support us and thus provide sponsorship to the two causes described above. More details below

Any amount is welcome, (a Euro is about One dollar), but
For 
 € 10 you will receive a thank you notice
-- to be completed --
For € 150 or more we will personally thanks you (Note: my translation does NOT say "IN" person)

More translation to come

Wij hebben de behoefte om onze pelgrimstocht te zetten in een breder kader. We doen het niet alleen voor onszelf en onze eigen spiritualiteit.

Wij willen graag, met uw hulp, iets doen voor onze medemensen die nog niet delen in onze luxe. We hebben gekozen voor twee doelen.

Een dicht bij huis: Voedselbank Leeuwarden, die zich inzet voor het inzamelen en uitdelen van voedsel in Leeuwarden aan mensen die niet voldoende voedsel kunnen kopen. En dat is echt nodig in onze luxe consumptiemaatschappij! Bovendien hoeft dit voedsel niet te worden vernietigd, dus ook een milieubelang.

Het andere doel is verder weg. Ondersteuning aan kinderen, de toekomst van deze wereld. We hebben gekozen voor een weeshuis op de Filippijnen.

Een kennis van ons, Annemieke Hahné, zet zich een jaar lang in als vrijwilliger daar om straatkinderen door dramaterapie weer een perspectief te bieden. Zij heeft ons een project aangereikt waarvoor ze financiële ondersteuning vraagt.

Een bijdrage kunt u storten op rekening 127531602 van A.Hahn te Leeuwarden

Julia en Gerdy gaan lopen voor Voedselbank Leeuwarden en een weeshuis op de Filippijnen

Op 15 april 2005 vertrekken Julia en Gerdy voor een pelgrimstocht van St. Jacobiparochie naar Santiago de Compostela. Een voettocht van 2800 km, met een duur van vier maanden. Lichamelijk een geweldige uitdaging, maar ook geestelijk en spiritueel. Een tijd om lichaam en ziel weer in balans te brengen.

Wij vragen u ons, en daarmee de twee genoemde doelen, te sponsoren. Deze doelen zijn Voedselbank Leeuwarden en Weeshuis ? op Cebu, Filippijnen. Meer informatie daarover staat hieronder.

Elk bedrag is welkom. Maar: 
Voor minimaal € 10 bedanken wij u met een kaart,
voor € 20 of meer sturen we u een kaart van onze eindbestemming
voor € 50 krijgt u ook een vriendschapsbandje met een symbool van deze tocht
voor € 80 krijgt u een verslag van de reis en de besteding van het geld
voor € 100 krijgt u ook een vermelding op onze website
voor € 150 of meer komen we u persoonlijk vertellen over onze ervaringen en over de doelen waarvoor we geld hebben ingezameld

Het bedrag kan worden overgemaakt op bankrekening 127531602 van A.Hahn te Leeuwarden.

Albert en … zullen toezien dat het geld goed besteed wordt en dat wij voldoen aan onze toezeggingen zoals hierboven beschreven. Om iets toe te sturen of contact op te nemen is het nodig dat we uw naam en adres krijgen. Vanzelfsprekend zullen alle regels van privacy daarbij in acht worden genomen.

Voedselbank is een organisatie die zich inzet om verspilling van voedsel te voorkomen door het in te zamelen en daarna te verdelen aan mensen die niet genoeg geld hebben om voldoende voedsel te kunnen kopen. Bedrijven stellen het voedsel gratis ter beschikking stellen. Het kan bijvoorbeeld gaan om voedsel wat een verkeerd etiket heeft gekregen. Dan  gaat het om kwalitatief goed voedsel. Op deze manier worden zij ook geholpen en hoeven geen kosten te besteden aan het vernietigen van voedsel.

In Nederland is het begonnen in Rotterdam. Daar is in 1999 op kleine schaal gestart met het uitdelen van voedsel. Momenteel delen zij voedsel uit aan ca. 800 cliënten. Voor meer informatie www.voedselbank.nl .

Het voorbeeld van Rotterdam vindt landelijk navolging. Voedselbank Leeuwarden gaat voorjaar 2005 van start met het uitdelen van de eerste pakketten. Maar er moet veel worden gedaan. Er moeten cliënten worden geselecteerd en fondswerving worden gestart. Er moet een opslagruimte komen met inventaris, een busje voor vervoer, voedsel en natuurlijk vrijwilligers. Want Voedselbank werkt volledig met vrijwilligers en is afhankelijk van giften.

Kunt u Voedselbank Leeuwarden op een of andere manier ondersteunen, neem dan contact op met mij via de mail. hahnsesing@planet.nl

Gerdy Hahn